Hamownia podwoziowa - wprowadzenie

System jest przeznaczony do wykonywania prób dla pojazdu w ruchu i pod obciążeniem oraz do wyznaczania zużycia paliwa pojazdu metodą bilansu węgla, opartej na analizie składu spalin

Obciążanie układu napędowego pojazdu jest realizowane za pomocą hamulca wodnego z regulowanym obciążeniem. Obciążenie jest proporcjonalne do prędkości pojazdu i uwzględnia m. in. opory powietrza podczas ruchu. 

 

 

Schemat blokowy przedstawia elementy składowe systemu

           


Hamownia podwoziowa - sprzęt

 • sterownik PLC PM554-ETH (prod ABB) - element główny systemu automatyki do obciążania układu napędowego pojazdu w funkcji rzeczywistej lub zadanej prędkości pojazdu i odczytu parametrów jazdy
 • moduł pomiarowy ADAM 4118 - ośmiokanałowy przetwornik ADC
 • stacja pogodowa (prod ADEL) - urządzenie do pomiaru parametrów powietrza zasysanego w celu wyznaczenia gęstości powietrza do dalszych obliczeń
 • analizator spalin AGS-688 (prod BRAINBEE) - pomiar składu gazów wylotowych
 • ELM327 - urządzenie do odczytu parametrów bieżących z ECU silnika
 • objętościowy przepływomierz paliwa FLOWTRONIC z cyfrowym układem liczącym
 • komputer PC z wieloportową kartą komunikacyjną 168H PCI (prod. MOXA)

Kanały pomiarowe

 • prędkość rzeczywista [km/h]
 • obciążenie rzeczywiste [N]
 • temperatury z termopar TC-K oraz ciśnienia z przetworników z wyjściami analogowymi
 • ciśnienie atmosferyczne [hPa]
 • temperatura powietrza [*C]
 • wilgotność powietrza [%]
 • stężenie objętościowe CO [%]
 • stężenie objętościowe CO2 [%]
 • stężenie objętościowe HC [ppm]
 • stężenie objętościowe O2 [%]
 • stężenie objętościowe NOx [ppm]
 • współczynnik nadmiaru powietrza alpha [ ]
 • prędkość pojazdu [km/h] (EOBD mode 01 PID 0x0D)
 • obroty silnika [rpm] (EOBD mode 01 PID 0x0C)
 • położenie pedału przyspieszenia [%] (EOBD mode 01 PID 0x49)
 • położenie przepustnicy [%] (EOBD mode 01 PID 0x11)
 • przepływ masowy powietrza [g/s] (EOBD mode 01 PID 0x10)
 • ciśnienie w kolektorze dolotowym [kPa] (EOBD mode 01 PID 0x0B)
 • temperatura płynu chłodzącego [*C] (EOBD mode 01 PID 0x05)
 • temperatura spalin 1 [*C] (EOBD mode 01 PID 0x3C)
 • temperatura spalin 2 [*C] (EOBD mode 01 PID 0x3E)
 • współczynnik A/F [ ] (EOBD mode 01 PID 0x44)
 • lambda [ ] (EOBD mode 01 PID 0x24)
 • rozładowanie baterii hybrydowej (EOBD mode 01 PID 0x5B)
 • położenie przepustnicy "relative" [%] (EOBD mode 01 PID 0x3C)
 • obciążenie kalkulowane [%] (EOBD mode 01 PID 0x04)
 • przepływ objętościowy paliwa chwilowy [ltr/h]

Kanały przeliczone

 • przepływ masowy CO2 [g/h]
 • przepływ masowy HC [g/h]
 • przepływ masowy CO [g/h]]
 • zużycie masowe HC [g/km]
 • zużycie masowe CO2 [g/km]
 • zużycie masowe CO [g/km]
 • zużycie paliwa z bilansu węgla ltr/km]

 


Oprogramowanie SCADA

 Oprogramowanie SCADA służy do kontroli pracy systemu automatyki i ma następujące funkcje

 • pomiar i wizualizacja parametrów "online" (okna cyfrowe i wykresy – odświeżanie 10Hz)
 • tworzenie pliku testu  - prędkość pojazdu z proporcjonalnym do prędkości obciążeniem w funkcji czasu
 • przebieg testu obciążeniowego według stworzonego testu (testy własne lub testy według norm)
 • przeliczanie parametrów "online"
 • archiwizacja parametrów podczas testu

https://youtu.be/XWAK5BSMK48