Oprogramowanie SCADA

 Oprogramowanie SCADA służy do kontroli pracy systemu automatyki i ma następujące funkcje

  • pomiar i wizualizacja parametrów "online" (okna cyfrowe i wykresy – odświeżanie 10Hz)
  • tworzenie pliku testu  - prędkość pojazdu z proporcjonalnym do prędkości obciążeniem w funkcji czasu
  • przebieg testu obciążeniowego według stworzonego testu (testy własne lub testy według norm)
  • przeliczanie parametrów "online"
  • archiwizacja parametrów podczas testu

https://youtu.be/XWAK5BSMK48