Firma ADEL - ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA zrealizowała wiele projektów w zakresie budowy systemów automatyki stosowanych w przemyśle samochodowym.

Hamownia silnikowa

Hamownia silnikowa służy do prowadzenia badań laboratoryjnych silników spalinowych pod obciążeniem mechanicznym. System automatyki daje możliwość tworzenia własnych testów obciążeniowych silnika, realizowanych w cyklu automatycznym w różnych punktach pracy, w celu wyznaczania jego charakterystyki mocy, obciążeń cieplnych lub do badań trwałościowych.

          

Hamownia podwoziowa

Hamownia podwoziowa wykorzystywana jest do prowadzenia badań laboratoryjnych pojazdów z obciążeniem osi napędowej. Obciążenie może być zadawane proporcjonalne do oporów powietrza w ruchu (np. w celu pomiaru toksyczności spalin) lub dowolnie zadawane (np. w celu pomiarów mocy napędu).. System automatyki daje możliwość tworzenia własnych dynamicznych testów obciążeniowych pojazdu według obowiązujących norm - użytkownik może wygenerować przebieg zadanej prędkości pojazdu w funkcji czasu i kontrolować prędkość pojazdu podczas testu.

Rejestratory parametrów pojazdu

Rejestratory parametrów pojazdu to urządzenia mikroprocesorowe podłączane do złącza diagnostycznego pojazdu w celu odczytu, wizualizacji i zapisu na kartę pamięci parametrów pojazdu np. poziomu zapełnienia DPF. Rejestratory współpracują z interfejsami CAN i Kline w zależności od marki i modelu pojazdu. Jest możliwość wykonania urządzenia dla dowolnej marki pojazdu (dla pojazdów z interfejsem CAN).

                             

  4. Urządzenia pomiarowe wielkości fizycznych z zapisem na kartę SD

Urządzenia mikroprocesorowe do odczytu i zapisu na kartę sygnałów analogowych (napięcie, prąd, temperatura itp