Hamownia podwoziowa - wprowadzenie

System jest przeznaczony do wykonywania prób dla pojazdu w ruchu i pod obciążeniem oraz do wyznaczania zużycia paliwa pojazdu metodą bilansu węgla, opartej na analizie składu spalin

Obciążanie układu napędowego pojazdu jest realizowane za pomocą hamulca wodnego z regulowanym obciążeniem. Obciążenie jest proporcjonalne do prędkości pojazdu i uwzględnia m. in. opory powietrza podczas ruchu. 

 

 

Schemat blokowy przedstawia elementy składowe systemu